Back to All Events

Dataohjattu alustatalous markkinoinnissa (case Capaz Enterprprise Oy)

  • Tech&Breakfast Johtolassa 5 Tikkalantie Rauma, 26100 Finland (map)

Dataohjattu alustatalous on markkinoinnin uusi todellisuus, joka on muuttanut markkinoinnin tukitoiminnosta tulosvastuulliseksi toiminnoksi. Digitaaliset alustat ja niistä saadun datan hyödyntäminen tuo yrityksille kilpailuetua toimialasta riippumatta. Keskeisessä asemassa on se, miten tuotetaan asiakkaalle arvoa uusilla alustoilla uusissa dataekosysteemeissä. Alustatalouden aikakaudella asiakkaan ja asiakkaan polun ymmärtäminen ovat tärkeässä roolissa, algoritmien määrittäessä yritysten viestien näkyvýyden. Mikä on siis markkinoinnin kannalta oleellista jatkuvasti muuttuvien algoritmien ja uusien alustojen viidakossa?

Digitaalisen markkinoinnin strategia määrittää yritykselle oleelliset asiat alustojen ja niistä saadun datan parhaaseen hyödyntämiseen. Se sitoo liiketoiminnan tavoitteet digimarkkinointiin ja luo pohjan tulokselliselle tekemiselle. Tilaisuudessa tarkastellaan digitaalista markkinointia strategisesta näkökulmasta.

Tilaisuudessa tarkastellaan digitaalista markkinointia strategisesta näkökulmasta ja luonnostellaan strategiapohja workshop työskentelyn muodossa.